Centrum blog

Zapoznanie się z metodą Petõ

IMG_1896

Pracownicy Centrum medycznego „Innovo” mieli możliwość zapoznania się z pedagogiką konduktywną czyli „metodą Petõ”. Oni bezpośrednio brali udział w zajęciach, prowadzonych przez węgierskich konduktorów. Warsztaty, które łączyły w sobie pedagogikę i rehabilitację, odbywały się w mieście Berehowo na Zakarpaciu i trwały przez trzy tygodnie. Aby lepiej zrozumieć podstawy i elementy składowe metody, fizjoterapeuci i lekarze naszego Centrum przez kilka dni obserwowali pracę konduktorów z dziećmi i dorosłymi , u których występuje deficyt neurologiczny o różnym stopniu nasilenia. Zajęcia odbywały się w trzech grupach wiekowych. W pierwszej grupie, w skład której wchodziły dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, oprócz konduktorów aktywny udział w zajęciach brali również rodzice dzieci (matki). W skład drugiej grupy wchodzili nastolatki i dorośli, natomiast w skład trzeciej grupy – dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Oksana Mamaj, fizjoterapeuta w Centrum medycznym „Innovo”:

– Najgłówniejszym w czasie zajęć było dla mnie to, że dzieci uczyły się panowania nad swoim ciałem i uczą się robić to prawidłowo, uczyły się one samodzielnego funkcjonowania w rodzinach i społeczeństwie. Bardzo ważne było dla mnie również to, że w czasie zajęć z dzieckiem ono przez cały czas miało „żywy” kontakt. Zajęcia, które prowadzone są wg metody Petõ, odbywały się grupach, co również pozytywnie wpływało na ich wyniki. W czasie zajęć grupowych dzieci patrzyły na siebie, widziały błędy swoje i innych, starały się wykonywać zadania jak najlepiej czyli na sali panował duch prawdziwej „sportowej rywalizacji”.

Julia Pawlenko, fizjoterapeuta w Centrum medycznym „Innovo”:

– Najciekawsze, co usłyszałam w czasie zajęć, było to, że pedagogika konduktywna – to kompleksowy system stymulowania aktywności ruchowej i umysłowej dziecka. Podstawowe zadanie polega na tym, aby zmniejszyć przejaw zaburzeń ruchowych, nauczyć dziecko samoobsługi i nauczyć je panowania nad swoim ciałem.
Pracując w czasie zajęć w grupach, dzieci mają możliwość postrzegania siebie nawzajem, one otrzymują zachętę i odczuwają radość z osiągniętych wyników. Mniej aktywne dzieci znajdują się obok dzieci bardziej aktywnych ruchowo, a więc mają możliwość naśladowania swoich „sąsiadów”, ponieważ obserwują je prawidłowe ruchy i czynności i starają się wykonywać ćwiczenia bardziej samodzielnie.

Adriana Romaniw, lekarz pediatra w Centrum medycznym „Innovo”:

– Chciałabym wyodrębnić trzy podstawowe elementy, na które zwróciłam uwagę, gdy obserwowałam zajęcia prowadzone wg metody Petõ:
1. Tak zwane „zajęcia” w najmłodszej grupie wiekowej pacjentów odbywają się w zespołach „dziecko-matka-konduktor”. W taki więc sposób przebywając pod stałą kontrolą i kierownictwem konduktora rodzice mają możliwość zdobycia cennej wiedzy i doświadczenia jeśli chodzi o motywację i wykonanie ćwiczeń fizycznych;
2. W czasie zajęć konduktorzy wykorzystują rytm słowny, komentując większość ćwiczeń i narzucając tempo, które wpływa na aktywność i jakość wykonywanych ćwiczeń;
3. Dzieciom w wieku najmłodszym konduktorzy oraz inni fachowcy z zakresu pedagogiki konduktywnej śpiewają piosenki w języku ojczystym (po węgiersku), które sprzyjają starannemu wykonywaniu ćwiczeń oraz mają efekt aktywizujący, skupiający i zaspokajający.

Dodatkowa informacja: pedagogika konduktywna – węgierska metoda Petõ została opracowana przez lekarza i pedagoga Andrása Petõ. Instytut Konduktywnej Pedagogiki i Reaktywowanej Terapii Grupowej funkcjonuje w Budapeszcie.

Dodaj komentarz