Programy diagnostyczne

Diagnozowanie po uszkodzeniach urazowych

Naruszenie integralności cielesnej powoduje niepełnosprawność, więc wymaga opracowania taktyki leczenia lub chirurgii rekonstrukcyjnej.

Cel programu: prawidłowe rozpoznanie urazu i uszkodzonej struktury (mięśnie, ścięgno, wiązadło etc.), określenie poziomu uszkodzenia.

Cel szczegółowy: ustalanie taktyki dalszego postępowania leczniczego.

Realizacja: konsultacja udzielana przez lekarza traumatologa i ortopedę, USG miejsca urazu.

Diagnostyka następstw urazu

Bardzo często po zagojeniu się miejsca, które uległo urazowi, pozostają zaburzenia ruchowe, powodujące ból, stan zapalny lub zaburzenia normalnego funkcjonowania człowieka.

Cel ogólny programu: wyjaśnić mechanizmy prowadzące do dysfunkcji, będącej następstwem urazu.

Cel szczegółowy: ustalenie taktyki leczenia rehabilitacyjnego.

Realizacja: konsultacja udzielana przez lekarza traumatologa, USG miejsca urazu.

Ustalenie przyczyny bólu stawu

Przyczyną bólu stawu najczęściej są stany zapalne lub zmiany zwyrodnieniowe stawu czy zmiany w jego obrębie. Wśród przyczyn powstawania dolegliwości bólowych można wymienić: mechaniczne obciążenie stawu, zaburzenia metaboliczne szkieletu, porażenie układu odpornościowego (reumatyzm, zakażenie), następstwa urazu.

Cel programu: wyjaśnienie przyczyn bólu lub mechanizmów prowadzących do dysfunkcji stawu.

Cel szczegółowy: ustalanie taktyki dalszego postępowania leczniczego.

Realizacja: konsultacja udzielana przez lekarza traumatologa i ortopedę, USG miejsca urazu.

Ustalenie przyczyny bólu stawów

Ból w kilku stawach może sygnalizować o uszkodzeniach reumatycznych, zmianach zwyrodnieniowych czy o wystąpieniu choroby zwyrodnieniowej stawu lub stawów. Takie przeciążenie mięśni w obrębie stawów może być traktowane jako ból stawów.

Cel programu: wyjaśnienie przyczyn bólu lub mechanizmów prowadzących do dysfunkcji stawu.

Cel szczegółowy: ustalanie taktyki dalszego postępowania leczniczego.

Realizacja: konsultacja udzielana przez lekarza traumatologa i ortopedę, USG miejsca urazu.

Wyjaśnienie przyczyn bólu pleców

W większości przypadków ból pleców zaliczany jest raczej do drobnych dolegliwości, które stosunkowo łatwo poddają się leczeniu, jednak czasem może on sygnalizować o poważnej chorobie kręgosłupa czy narządów wewnętrznych (na przykład, kamica nerkowa).

Cel programu: wyjaśnienie przyczyn bólu pleców.

Cel szczegółowy: ustalanie taktyki dalszego postępowania leczniczego.

Realizacja: konsultacja udzielana przez lekarza traumatologa i ortopedę, USG miejsca urazu.

Wyjaśnienie przyczyn bólu ręki

Ręka zawsze była traktowana jako jedno z narzędzi pracy. Za pomocą rąk człowiek prowadzi działalność, wykonuje czynności zawodowe oraz dba o siebie i swoje życie codzienne. Wszelkie zaburzenia ruchu i funkcji kończyny górnej mogą doprowadzić do czasowego lub trwałego wykluczenia z normalnego życia.
Najczęściej ból ręki może być spowodowany: chorobą lub urazem kręgosłupa szyjnego, przeciążeniem mięśni obręczy barkowej, urazem czy chorobą stawów, naczyń krwionośnych lub nerwów.

Cel programu: ustalenie poziomu uszkodzenia (kręgosłupa, stawów etc. ), określenie struktury zaatakowanego odcinka (mięśni, nerwów, ścięgna etc.), wyjaśnienie mechanizmów prowadzących do dysfunkcji (naczyniowy, neurogenny, mięśniowy etc.).

Cel szczegółowy: ustalanie taktyki dalszego postępowania leczniczego.

Realizacja: konsultacja udzielana przez lekarza traumatologa i ortopedę, USG.

Wyjaśnienie przyczyn bólu stopy

Stopa – to końcowa dolna część kończyny dolnej, która przez cały czas jest przeciążona. Wśród przyczyn wywołujących ból mogą być: zmiany związane z wiekiem, zniekształcenia wrodzone lub nabyte, zapalenie stawów lub mięśni, urazy.

Cel programu: wyjaśnienie przyczyn i mechanizmów powstawania bólu.

Cel szczegółowy: ustalanie taktyki dalszego postępowania leczniczego.

Realizacja: konsultacja udzielana przez lekarza traumatologa i ortopedę, USG.

Diagnostyka bólu u sportowców

We współczesnym świecie treningi, jeśli chodzi o sport zawodowy, są stanem na granicy między normalną fizjologią a odchyleniami patologicznymi. Balansowanie między tymi dwoma stanami stanowi podstawowy problem medycyny sportowej. W przypadku regularnych ćwiczeń fizycznych układ ruchowy człowieka reaguje w odpowiedni sposób powodując reakcje adaptacyjne, które zachodzą w mięśniach, ścięgnach, stawach i kościach.
Obniżona zdolność adaptacyjna układu ruchowego może się przejawiać w postaci mikrourazów lub odchyleń patologicznych (zapalenia ścięgna, zapalenie nadkłykcia, złamania w wyniku zmęczenia etc.).

Cel programu: określenie struktury zaatakowanego odcinka (mięśni, nerwów, ścięgna etc.) oraz cechy patologicznych zaburzeń.

Cel szczegółowy: ustalanie taktyki dalszego postępowania leczniczego lub reżimu sportowego.

Realizacja: konsultacja udzielana przez lekarza traumatologa i ortopedę, USG miejsca urazu.

Diagnostyka nowotworów

Wykrywanie wczesnych nowotworów oraz ustalenie charakteru nowotworu są kluczem do skutecznego leczenia.

Cel programu: wykrywanie nowotworów, określenie ich struktury i położenia w stosunku do struktur anatomicznych.

Cel szczegółowy: ustalanie taktyki dalszego postępowania leczniczego.

Realizacja: konsultacja udzielana przez lekarza traumatologa i ortopedę, USG.

Kontrola stanu po przeprowadzonym leczeniu

Na każdym etapie leczenia istnieje możliwość przeprowadzenia zabiegów i czynności diagnostyki laboratoryjnej.

Cel programu: ocena skuteczności przepisanego leczenia.

Cel szczegółowy: ustalanie taktyki postępowania leczniczego.

Realizacja: USG miejsca urazu.

Uwaga: program jest realizowany tylko w przypadku posiadania wyników badań, przeprowadzonych przed rozpoczęciem leczenia.

Kompleksowe badanie przesiewowe

Kompleksowe badanie przesiewowe – to badanie jednego z układów (w danym przypadku – układu mięśniowo-szkieletowego) zdrowego człowieka. Polecane jest każdemu, kto chce mieć pełny obraz swojego stanu zdrowia, chce zacząć uprawiać sport albo czyja praca związana jest z długotrwałym wysiłkiem fizycznym.

Cel programu: wykrywanie chorób na wczesnym etapie, gdy nie ma jeszcze objawów albo są one mało widoczne.

Cel szczegółowy: uzyskanie obrazu stanu zdrowia, wczesne wykrywanie choroby.

Realizacja: konsultacja udzielana przez lekarza traumatologa i ortopedę, USG.


Uwaga: w przypadku zwracania się Państwa do naszego Centrum należy mieć przy sobie wyniki ze wszystkich poprzednich badań.