Programy fizjoterapii

Program fizjoterapii rozwojowej niemowląt

Program, który przeznaczony jest dla dzieci od urodzenia do pierwszego roku życia, ma na celu harmonijny i prawidłowy rozwój dziecka. Zwykle rodzice chcą, aby ich dziecko jak najszybciej zaczęło podnosić i trzymać główkę, przewracać się, siadać, robić postępy w pełzaniu oraz stawiać pierwsze kroki. Jednak nie warto przedwcześnie zachęcać dziecko do zajmowania przez niego pozycji siedzącej czy zmuszać malca do chodzenia. W ramach naszego programu fizjoterapii rozwojowej niemowląt my zachęcamy dziecko do tego, aby ono samodzielnie i we właściwym czasie opanowało te umiejętności.

Czas trwania programu: 10 dni.
Czas trwania zajęcia: 1 godzina.

Cel programu: stymulacja harmonijnego i ogólnego rozwoju fizycznego dziecka, profilaktyka i diagnostyka zaburzeń w rozwoju dziecka.

Metody: fizjoterapia, gimnastyka czynna i bierna, gimnastyka PNF, ćwiczenia odruchowe, masaż stymulujący.

Obserwacje i konsultacje: pediatry, neurologa dziecięcego, fizjoterapeuty.

Program wczesnej interwencji

Program wczesnej interwencji skierowany jest dla dzieci w wieku od pięciu miesięcy do trzech lat. Program obejmuje zestaw ćwiczeń fizycznych, oddechowych i ćwiczeń refleksu. Wczesna interwencja ma istotne znaczenie, ponieważ właśnie w pierwszych latach życia rozwój dziecka jest najbardziej intensywny. Wyniki fizjoterapii dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego zależą od wczesnej diagnozy i prawidłowej organizacji procesu leczenia.

Czas trwania programu: 10/15/20 dni.
Czas trwania zajęcia: 1 godzina + 30 minut masażu.

Cel programu: maksymalne podniesienie poziomu aktywności fizycznej i umysłowej dziecka, zmniejszenie objawów już istniejących zaburzeń rozwoju ruchowego dziecka, zapobieganie powstawaniu wtórnych powikłań.

Wskazania: zmiany organiczne ośrodkowego układu nerwowego powstałe w okresie ciąży i okresie okołoporodowym; mózgowe porażenie dziecięce; następstwa chorób zapalnych układu nerwowego; dziedziczne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego; następstwa ostrych zaburzeń krążenia krwi w tętnicach mózgu oraz urazy układu nerwowego.

Leczenie kompleksowe: fizjoterapia:  czynna i bierna gimnastyka, tzw. gimnastyka przekątna, terapia neurorozwojowa Bobath, gimnastyka PNF, terapia UGUL, masaż, leczenie farmaceutyczne (objawowe).

Obserwacje i konsultacje: pediatry, neurologa dziecięcego, fizjoterapeuty, i, jeśli to jest konieczne: lekarza ortopedy i traumatologa.

Intensywny program fizjoterapii

Dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym okresowe zabiegi fizjoterapeutyczne są niezbędne, gdyż pomagają one zachować i rozwinąć dobrą kondycję fizyczną dziecka, a także zapobiegają ewentualnym objawom choroby. Zaleca się co dwa-trzy miesiące przechodzić kurs fizjoterapii, który obejmuje intensywny program. Osobliwość danego programu polega na wykorzystaniu w czasie zabiegów kombinezonu „Adeli”. Dziecko ubrane w kombinezon typu Adeli wykonuje szereg rozmaitych ćwiczeń oraz ćwiczy na trenażerach. Wykonywać ćwiczenia w kombinezonie Adeli mogą dzieci w wieku od trzech lat, czasem nawet wcześniej, ponieważ zależy to od wzrostu i budowy ciała dziecka. Dla każdego malutkiego pacjenta indywidualnie opracowywany jesz zestaw ćwiczeń, które skierowane są na rozwój konkretnych umiejętności dziecka. Intensywny program fizjoterapii jest opracowany w taki sposób, by obserwować i analizować dynamikę rozwojową dziecka. Po dokładnym zbadaniu możliwości ruchowych dziecka określa się cele i zadania dla każdego okresu. Aby zabiegi fizjoterapeutyczne były bardziej skuteczne, należy przestrzegać programu ćwiczeń w domu podczas przerwy między kursami. W związku z tym w naszym Centrum wiele uwagi poświęca się rozmowom i zajęciom/szkoleniom z udziałem rodziców.

Czas trwania programu: 10/15/20 dni (zależnie od możliwości dziecka).
Czas trwania zabiegu : 2 godziny + 30 minut masażu.

Cel programu: rozwój i poprawa podstawowych funkcji motorycznych, ogólne fizyczne wzmocnienie, zapobieganie powstawaniu powikłań wtórnych, efektywne wspieranie dziecka w rozwoju jego samodzielności.

Wskazania: organiczne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego powstałe w okresie ciąży i okresie okołoporodowym; mózgowe porażenie dziecięce; następstwa chorób zapalnych układu nerwowego; dziedziczne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego; następstwa ostrych zaburzeń krążenia krwi w tętnicach mózgu oraz urazy układu nerwowego.

Leczenie kompleksowe: fizjoterapia:  w kombinezonie „Adeli”, gimnastyka lecznicza, czynna i bierna gimnastyka, tzw. gimnastyka przekątna, terapia neurorozwojowa Bobath, gimnastyka PNF, terapia UGUL, wibroterapia, masaż; leczenie farmaceutyczne; .przedmioty ortopedyczne.

Obserwacje i konsultacje: pediatry, neurologa dziecięcego, fizjoterapeuty, i, jeśli to jest konieczne: lekarza ortopedy i traumatologa.

Program gimnastyki mobilizacyjnej

Między każdym kursem intensywnego programu fizjoterapii należy robić przerwę dwa lub trzy miesiące, jednak w tym okresie również należy pamiętać o konieczności podtrzymania kondycji fizycznej dziecka. Właśnie w tym celu został opracowany program gimnastyki mobilizacyjnej, który pozwala zachować funkcje i umiejętności, nabyte podczas podstawowego kursu w ramach intensywnego programu fizjoterapii. Dzięki programowi gimnastyki mobilizacyjnej na kolejny intensywny kurs dziecko przyjdzie w takiej kondycji fizycznej, w jakiej ono było po zakończeniu poprzedniego kursu, więc będzie mogło nadal rozwijać swoje umiejętności fizyczne i zdobywać kolejne specjalne sprawności. W związku z powyższym, oprócz proponowanego przez nasze Centrum programu ćwiczeń domowych, w przerwie między intensywnymi kursami zalecamy przejść kurs fizjoterapii wg programu gimnastyki mobilizacyjnej.

Czas trwania programu: 10/15 dni.
Czas trwania zabiegu: 1 godzina.

Cel programu: utrzymanie uzyskanych wyników podstawowego intensywnego programu fizjoterapii, normalizacja napięcia mięśniowego, profilaktyka powstawania przykurczy.

Wskazania: przejście intensywnego kursu programu fizjoterapii.

Metoda leczenia: fizjoterapia: czynna i bierna gimnastyka, tzw. gimnastyka przekątna, terapia neurorozwojowa Bobath, gimnastyka PNF.

Obserwacje i konsultacje: neurologa, pediatry, fizjoterapeuty, i, jeśli to jest konieczne: lekarza ortopedy i traumatologa.

Program fizjoterapii w przypadku zaburzeń ortopedycznych

Styl życia oraz wiele innych czynników, w tym również środowiskowych, mogą wpłynąć na nieprawidłowy rozwój dziecka.
Długotrwałe siedzenie dziecka oraz niewłaściwa pozycja siedząca mogą skutkować nieprawidłowym rozwojem kręgosłupa czyli jego zniekształceniem (skolioza). Odbywa się to w trakcie zabaw i gier, gdy małe dziecko godzinami siedzi, np., przy rysowaniu, w szkole, gdy dziecko siedzi w źle dobranej ławce, ale najczęściej – w czasie, gdy siedzi przed komputerem. Źle dobrane obuwie, mała ruchliwość dziecka doprowadzają do zniekształcenia stóp (płaskostopie) lub do progresji wad wrodzonych.

Czas trwania programu: 10/15/20 dni.
Czas trwania zabiegu: 1 godzina.

Cel programu: kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała, prawidłowego ustawienia klatki piersiowej, sprzyjanie kształtowaniu się prawidłowego sklepienia stopy, profilaktyka powikłań wtórnych.

Wskazania:  deformacja klatki piersiowej, nieprawidłowości postawy ciała, zaburzenia w budowie stopy, stopy koślawe i stopy szpotawe, kręcz szyi.

Leczenie kompleksowe: fizjoterapia: gimnastyka lecznicza, wibroterapia, terapia UGUL, gimnastyka PNF, masaż leczniczy; przedmioty ortopedyczne.

Obserwacje i konsultacje: lekarza ortopedy i traumatologa, fizjoterapeuty, pediatry.

Działania zapobiegawcze: zalecenia dotyczące miejsca pracy dziecka i sposobów jego uporządkowania, wyboru obuwia dla dziecka, reżimu aktywności fizycznej.

Program fizjoterapii po uszkodzeniach urazowych

Dzieci, z reguły, są bardzo aktywne, co zwiększa prawdopodobieństwo występowania urazów. Po uzyskaniu zrostu kości czy zagojeniu tkanek miękkich należy jak najszybciej rozpocząć rehabilitację fizyczną. Niewłaściwa rehabilitacja może stanowić przyczynę długotrwałego obniżenia aktywności ruchowej dziecka, dlatego warto zwrócić się do fachowców.

Czas trwania programu: 10/15/20 dni.
Czas trwania zajęcia: 1 godzina.

Cel programu: maksymalna poprawa czynności porażonych kończyn, wzmocnienie stawów poprzez zwiększenie siły mięśniowej, przywracanie prawidłowych stereotypów ruchowych i funkcji.

Wskazania: następstwa złamania końcówek, zwichnięcia stawów, uszkodzenia tkanek miękkich (mięśni, więzadeł, ścięgien), skutki operacji układu mięśniowo-szkieletowego.

Leczenie kompleksowe: leczenie farmaceutyczne, fizjoterapia: gimnastyka lecznicza, gimnastyka czynna i bierna, gimnastyka PNF, wibroterapia, terapia UGUL, masaż leczniczy; przedmioty ortopedyczne.

Obserwacje i konsultacje: lekarza ortopedy i traumatologa, fizjoterapeuty, pediatry, USG.

 

Program “Terapia Ręki”

Program „Terapia Ręki” jest przeznaczona dla dzieci mających trudności z manipulacją przedmiotami, samoobsługą, pisaniem, malowaniem, oraz dla dzieci z zaburzeniami wrażliwości rąk. Terapia ręki oznacza rozwój dużej i małej motoryki rąk, tzn. ruchów obręczy barkowej, kończyny górnej, nadgarstka, palców, a także poprawa wrażliwości rąk. Specjalne ćwiczenia i gry oraz masaż kończyny górnej sprzyjają poprawie pracy ręki, wyćwiczają łapanie przedmiotów, oraz zginanie i prostowanie nadgarstka i palców. Kontakt ręki z różnymi materiałami i przedmiotami wpływa na komórki nerwowe, co poprawia funkcjonowanie mózgu, a zatem zapewnia rozwój procesów poznawczych (pamięć, uwaga, myślenie) i mowy.

1.* Okres trwania programu: 10/15/20 dni.
Czas trwania zajęć: 30 minut.

2. Okres trwania programu: 10/15/20 dni.
Czas trwania zajęć: 1 godzina.

Cel programu: zwiększenie siły mięśni rąk, rozwój dużej i małej motoryki kończyn górnych, wrażliwości rąk, koordynacji wzrokowo-ruchowej, procesów poznawczych, mowy.

Wskazania: porażenie mózgowe dziecięce, porażenie mózgowe spowodowane urazem, zapaleniem mózgu, wylew, urazami porodowymi, inne urazy splotu barkowego lub nerwów obwodowych kończyn górnych, wstrzymanie rozwoju mowy, dysleksja, dysgrafia (trudności z pisaniem).

Obserwacje i konsultacje: neurologa, fizjoterapeuty, psychologa.

*Program odbywa się razem z innymi programami fizjoterapii.


Uwaga: w przypadku zwracania się Państwa do naszego Centrum należy mieć przy sobie wyniki ze wszystkich poprzednich badań.