Centrum blog

„Podwójne leczenie”

Podczas jednego z zajęć w ramach terapii fizycznej w naszym Centrum medycznym dziecko wyglądało na bardzo zmęczone, mimo że rehabilitacja rozpoczęła się kilka dni przed tym, więc nie było ku temu żadnych podstaw. W rozmowie z fizjoterapeutami matka dziecka opowiedziała, że po zajęciu w centrum „Innovo”, które z reguły trwa dwie i pół godziny, ona, zamiast tego, żeby pozwolić dziecku na wypoczynek poprzedzony wysiłkiem fizycznym, jedzie z nim do jakiejś kobiety robić masaż. Jak wynikało ze słów dziecka, stosowano tam terapię manualną. Dziecko skarżyło się, że po stosowaniu przez tę „panią masażystkę” określonych „metod”, ono zaczynało czuć ból w plecach. Po bardziej szczegółowych pytaniach, które fizjoterapeuci zadali dziecku, oni zrobili wniosek, że osoba, świadcząca usługimasażu, robiła to w nienależytych warunkach i w nienależyty sposób. Nasz mały pacjent powiedział, że teraz jest mu trudno robić ćwiczenia i „on już nie wytrzymuje”, ponieważ wożą go z jednego miejsca do innego, nie dając możliwości trochę wypocząć.
Opisana wyżej sytuacja, gdy pacjenci, odbywający leczenie w centrum, równolegle korzystają z usług innych „fachowców”, nie jest pojedyncza. Z powodu braku wiedzy, pacjenci uważają, że im więcej metod oni wypróbują, tym będzie lepiej. Jednak, korzystanie z usług „pseudo-fachowców” jest naruszeniem reżimu leczenia i może szkodzić zdrowiu pacjenta. Jeżeli jakaś osoba zwraca się po fachową pomoc lekarską do zakładu medycznego i wyraża swoją zgodę na zaproponowane metody leczenia, wtedy powinna ona przestrzegać zaleceń lekarzy i konsultować się z nimi w sprawie jakichkolwiek dodatkowych działań, które mogą wpłynąć na jej stan zdrowia. Jeżeli pacjent samodzielnie koryguje program leczenia, wtedy jest to odbierane jako brak zaufania do fachowców i, z kolei, pozbawia ostatnich odpowiedzialności za wyniki leczenia.

Zgodnie z ustawą Ukrainy „Podstawy prawodawstwa Ukrainy o ochronie zdrowia”:

1) pacjent ma prawo do wyboru lekarza i metod leczenia;

2) lekarz zastrzega sobie prawo odmowy dalszego leczenia pacjenta, jeżeli ostatni nie stosuje się do zaleceń lekarza i narusza reżim leczenia.

Pracownicy Centrum medycznego „Innovo” proszą o dokonanie wyboru między leczeniem oficjalnym a leczeniem u znachorek i nie zalecają samodzielnego wprowadzenia zmian w proces leczenia. W przypadku naruszenia reżimu leczenia Centrum medyczne „Innovo” zastrzega sobie prawo odmowy dalszego leczenia pacjenta.

Dodaj komentarz