O naszym Centrum

Cierpienie, ból pogarszają jakość życia i odbierają wszelką radość, więc są one głównym powodem zwracania się o pomoc medyczną. Obarcza to wielką odpowiedzialnością personel medyczny, który powinien dokonać właściwej interpretacji bólu, ponieważ od tego zależy określenie specyfiki patologii i wybór odpowiednich metod leczenia.

Innovo pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „odzyskanie, powrót”. Centrum rehabilitacji ruchowej „Innovo” zostało założone w 2009 roku. W 2014 roku Centrum uzyskało licencję i rozpoczęło swoją działalność już jako „Medyczne centrum fizjoterapii i medycyny bólu „Innovo”. Centrum posiada oddział dla dorosłych i oddział dla dzieci. Wszystkie działania Centrum podporządkowane są poprawie jakości życia człowieka oraz podniesieniu jego kondycji fizycznej.

Dzięki skutecznej pracy całego zespołu lekarzy i fizjoterapeutów my:

– przyspieszamy powrót do zdrowia po operacjach i urazach;
– wykrywamy choroby, przyczyny bólu czy zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego;
– w sposób optymalny prowadzimy leczenie zaburzeń bólowych i zaburzeń ruchu w oparciu o opracowane europejskie protokoły rehabilitacyjne dedykowane danym schorzeniom oraz w oparciu o doświadczenie i najlepsze praktyki europejskie;
– zapewniamy profilaktykę chorób układu mięśniowo-szkieletowego;
– realizujemy w „Innovo” innowacyjny program rehabilitacji ruchowej dla dzieci ze skutkami fizycznymi mózgowego porażenia dziecięcego.

Licencja MOZ Ukrainy seria АЕ №282471 z dn. 26.02.14