Centrum blog

„Innovo” nabiera doświadczenia europejskiego

IMG_5438

Na zdjęciu: Pracownicy Centrum „Innovo”, profesor Hans Forsberg (drugi po prawej stronie) oraz Wołodymyr Martyniuk, dyrektor Ukraińskiego Medycznego Centrum Rehabilitacji Dzieci z Organicznymi Uszkodzeniami Układu Nerwowego (po lewej stronie).

Pracownicy naszego Centrum Medycznego wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez przewodniczącego Europejskiej Akademii na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych, profesora Hansa Forsberga. Warsztaty odbywały się 13 czerwca, w Kijowie, w Ukraińskim Medycznym Centrum Rehabilitacji Dzieci z Organicznymi Uszkodzeniami Układu Nerwowego. Profesor Hans Forsberg, który obecnie mieszka w Szwecji, jest specjalistą w zakresie neurologii dziecięcej. W czasie prowadzonych przez niego warsztatów można było uzyskać wiele praktycznych porad dotyczących udoskonalenia procesu udzielenia pomocy medycznej dzieciom wymagającym specjalnej opieki. W czasie warsztatów Hans Forsberg opowiadał o metodach rehabilitacyjnych oraz o podejściach do choroby, jak na przykład, mózgowe porażenie dziecięce, w różnych krajach. Jeden z tematów dotyczył również plastyczności mózgu. Jeśli chodzi o rehabilitację dzieci z MPD, wg Hansa Forsberga w Europie bardziej kładzie się nacisk na rozwój zdrowego obszaru mózgu dziecka, a nie na obszar uszkodzony.

Zachar Kozij, fizjoterapeuta w Centrum medycznym „Innovo”:

Najważniejsze, czego potwierdzenie otrzymałem podczas warsztatów i będę mógł wykorzystywać w swojej dalszej pracy jest to, że mózg dziecka jest plastyczny i rozwija się niezależnie od tego czy jest uszkodzony czy nie. Najbardziej intensywnie mózg dziecka rozwija się podczas jego aktywności, gdy ono robi coś samodzielnie, świadomie, a nie wtedy, gdy staramy się wszystko robić zamiast niego, a dziecko w czasie takich zajęć jest „nieobecne” i mało aktywne. Podczas warsztatów jeszcze raz przekonałem się, że w czasie zajęć z dziećmi należy maksymalnie wykorzystywać ich aktywny potencjał, starać się, aby dziecko większość zadań i ćwiczeń robiło samodzielnie. Zadanie fizjoterapeuty w takich sytuacjach polega tylko na wspieraniu i udzieleniu niezbędnej pomocy.

Adriana Romaniw, lekarz pediatra w Centrum medycznym „Innovo”:

Główny wniosek, który wyciągnęłam z warsztatów: w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym podstawowe zadanie lekarza i fizjoterapeuty polega na nawiązaniu efektywnej współpracy z rodziną chorego dziecka. Dopiero pod tym warunkiem można osiągnąć pożądane rezultaty w rehabilitacji dziecka. Profesor Hans Forsberg powiedział, że to właśnie rodzina dziecka powinna określać stawiane przed nami, lekarzami i fizjoterapeutami, cele i zadania, ponieważ rodzina najlepiej zna swoje chore dziecko. My, fachowcy, jesteśmy tylko elementem łączącym, natomiast elementem podstawowym jest rodzina. Właśnie taki model społeczny, a nie medyczny stosowany jest w centrach habilitacyjnych w Europie.

Dodaj komentarz