Fizjoterapia chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym

W “Medycznym centrum fizjoterapii i medycyny bólu “Innovo” od roku 2013 otwarty został oddział dla dzieci, w którym udziela się kwalifikowanej i specjalistycznej pomocy medycznej dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym.

W Centrum “Innovo” stworzone zostały wszystkie warunki, zapewniające niezbędną rehabilitację ruchową dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W przypadku każdego dziecka fachowcy opracowują indywidualne programy rehabilitacyjne. Przed rozpoczęciem zajęć małego pacjenta obowiązkowo musi zbadać fizjoterapeuta oraz lekarze innych specjalności: neurolog, pediatra. W czasie zajęć z każdym dzieckiem pracuje jednocześnie trzech fizjoterapeutów, co robi zajęcie maksymalnie skutecznym. My wykorzystujemy nowoczesny sprzęt, który spełnia wszystkie normy europejskich klinik rehabilitacyjnych.

Pracownicy naszego Centrum – to wysoko kwalifikowani lekarze specjaliści w zakresie rehabilitacji ruchowej. Lekarze naszego Centrum przez cały czas podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, są oni członkami różnych międzynarodowych stowarzyszeń w zakresie terapii fizycznej i medycyny bólu. Należy zaznaczyć, że skuteczność stosowanych w Centrum metod rehabilitacji jest udowodniona. Wszystkie one poparte są doświadczeniem i profesjonalizmem pracowników. Pozwala to poprawiać jakość życia naszych malutkich pacjentów.

Wszystkie zajęcia i ćwiczenia są bezbolesne! Terapię fizyczną prowadzi się, gdy malutki pacjent znajduje się w stanie spoczynku oraz z uwzględnieniem jego stanu emocjonalnego i psychologicznego. W swojej pracy my przestrzegamy zasady: “Tylko pozytywne emocje”, ponieważ gdy dziecko robi ćwiczenia z pozytywnym nastawieniem, to znacznie poprawia ich jakość i one przynoszą wtedy najlepsze efekty. W związku z powyższym, wszystkie ćwiczenia prowadzone są w postaci zabaw, podczas których dziecko wykonuje dokładnie ruchy niezbędne do treningu lub nabycia tej czy innej umiejętności.

W Centrum „Innovo” stosowane są następujące metody terapii fizycznej:

– Terapia w kombinezonie Adeli – jest to unikatowa metoda rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Terapia w kombinezonie oparta jest na użyciu adaptowanego kombinezonu kosmicznego, natomiast metodyka Adeli została opracowana do zabiegów rehabilitacji pacjentów cierpiących na zaburzenia ruchowe.

– Terapia UGUL i Spider – jest to terapia, oparta na wykorzystaniu specjalnego systemu podwieszeń, której celem jest przywrócenie normalnego zakresu ruchów, normalizacja napięcia mięśniowego i zwiększenie siły mięśniowej.

– Gimnastyka czynna i bierna, tzw. gimnastyka przekątna, terapia neurorozwojowa Bobath oraz amerykańska terapia PNF sprzyjają mobilizacji stawów, stymulują rozwój ruchowy oraz zapobiegają powstawaniu przykurczy i zniekształceń.

Wibroterapia  dzięki stosowaniu kinezyterapeutycznego urządzenia HyperVibe (produkcji australijskiej) pozwala podnieść skuteczność wykonywanych ćwiczeń oraz wywiera pozytywny stymulujący wpływ na tkanki organizmu ludzkiego.

– Masaż (ogólny, punktowy, punktowy, segmentacyjny) ma na celu rozluźnienie czy stymulowanie określonych grup mięśni.

Fizjoterapia sprzyja rozwojowi, zachowaniu oraz przywróceniu maksymalnej sprawności ruchowej i funkcjonalnej dziecka.

Przeprowadzone w odpowiednim czasie diagnostyka i fizjoterapia pozwalają uniknąć interwencji chirurgicznej, różnych powikłań oraz poprawiają umiejętności motoryczne dziecka. W związku z powyższym nasze Centrum realizuje również program wczesnej interwencji dla dzieci w wieku od pięciu miesięcy. Program przewiduje kompleks ćwiczeń gimnastycznych, oddechowych i odruchowych. Program pozwala już we wczesnych stadiach rozwoju fizycznego dziecka zmniejszyć objawy choroby oraz zapobiec powikłaniom wtórnym.

BYV_7972

Metody “Medycznego centrum terapii fizycznej i medycyny bólu “Innovo”

Terapia w kombinezonie Adeli

Terapia w kombinezonie Adeli – to unikatowa metoda rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Terapia wywodzi się z badań kosmicznych i oparta jest na zasadzie antygrawitacji.

Kombinezon Adeli – to system, który się składa z kamizelki, spodenek, nakolanników, czapki oraz specjalnie przystosowanych butów, połączonych ze sobą elastycznymi cięgnami. Kombinezon nadaje ciału fizjologicznie prawidłowe ustawienie, ułatwia prawidłowe poruszanie się ciała w przestrzeni, zapewnia dodatkowe, pionowe obciążenie, które w efekcie powoduje normalizację aktów lokomocyjno motorycznych dziecka.

Terapia w kombinezonie “Adeli” skierowana jest na :
– normalizację napięcia mięśniowego (korekcja odruchów patologicznych);
– przezwyciężenie osłabienia (niedożywienia, zaniku) pojedynczych grup mięśni;
– korekcję zmian patologicznych układu mięśniowo-szkieletowego (rąk, nóg, odcinków kręgosłupa);
– kształtowanie się reakcji przedsionkowych i antygrawitacyjnych (równowagi i orientacji w przestrzeni);
– poprawę zmysłu ułożenia części własnego ciała (propriocepcji);
– poprawę ogólnej wytrzymałości rąk i nóg;
– poprawę funkcjonowania układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.

System terapii UGUL

UGUL – jest to unikalna metoda terapii opartej na wykorzystaniu specjalnego systemu podwieszeń, który pozwala wykonywać ćwiczenia w odciążeniu z oporem lub bez, umożliwiając w ten sposób stopniowanie wysiłku i oporu podczas zajęć. Terapia UGUL została opracowana w Polsce.

Terapia UGUL sprzyja wzmocnieniu mięśni, jest ona skuteczna nawet w przypadkach, gdy pacjent nie jest w stanie samodzielnie się przemieszczać w przestrzeni. Takie wyniki osiągane są za pomocą całego systemu podwieszeń, który sprawia, że pacjent porusza się bez obawy o upadek.

Dzięki specjalnemu systemowi podwieszeń istnieje możliwość maksymalnego odciążenia i rozluźnienia różnych grup mięśni oraz znacznego zmniejszenia dolegliwości bólowych.

Wibroplatforma HyperVibe

Wibroplatforma HyperVibe – jest to trenażer kinezyterapeutyczny (produkcji australijskiej), którego wibracje wywierają pozytywny stymulujący wpływ na tkanki organizmu ludzkiego.Wibracje ciała człowieka są zjawiskiem naturalnym, występującym podczas ruchu, chodzenia, biegania czy skakania.

Wykorzystanie wibroterapii, prowadzonej na wibroplatformie HyperVibe w celu zwiększenia skuteczności ćwiczeń fizycznych pozwala:
– zmniejszyć lub wyeliminować ból kręgosłupa i stawów;
– zwiększyć siłę mięśni, zakres ruchów w stawach, gęstość kości, dotkniętych osteoporozą;
– poprawić krążenie krwi;
– poprawić równowagę;
– przyspieszyć metabolizm;
– rozluźnić spastyczne mięśnie.

Gimnastyka (PNF, tzw. gimnastyka przekątna)

We wszystkich mięśniach, stawach czy więzadłach są elementy, które reagują na ściskanie lub rozciąganie. Za pomocą pewnych manipulacji, które będą wywierać wpływ na te receptory, istnieje możliwość stymulowania, inicjowania lub ułatwienia wykonania jakiegokolwiek ruchu. Metoda PNF – to szereg ćwiczeń, sprzyjających rozciąganiu napiętych mięśni ciała. Należy zaznaczyć, że ćwiczenia rozciągające pacjent może wykonywać samodzielnie.

Zestaw ćwiczeń wg metody tzw. gimnastyki przekątnej przewiduje czynny i bierny wpływ na receptory układu mięśniowo-szkieletowego (poprzez impulsy w ośrodkowym układzie nerwowym) w celu normalizacji aktywności mózgu i rdzenia kręgowego, których aktywność zapewnia utrzymanie prawidłowej postawy, lokomocję (chodzenie, bieganie, pływanie), komunikację (mówienie, pisanie, gestykulowanie, mimikę) oraz manipulację (działalność celową).

Metoda tzw. gimnastyki przekątnej pomaga zredukować napięcie mięśniowe, hiperkinezy, poprawia precyzyjność ruchów i koordynację, zwiększa mobilność i elastyczność ruchową oraz sprzyja nabyciu nowych umiejętności.