Jana Martynenko

Lekarz neurolog (oddział dla dzieci)

Jana Martynenko

Podstawowe kierunki:
– ocena rozwoju motorycznego i kognitywnego oraz ocena rozwoju mowy;
– wsparcie i opieka medyczna nad dziećmi, należącymi do grupy ryzyka (przedwcześnie urodzone dzieci, niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenia układu nerwowego podczas porodu, choroby zapalne układu nerwowego w okresie noworodkowym);
– wczesne rozpoznanie u dzieci mózgowego porażenia oraz opieka i obserwacja takich dzieci, obserwacja dzieci z wrodzonymi wadami mózgu i rdzenia kręgowego, dzieci z wodogłowiem, chorobami nerwowo-mięśniowymi, chorobami demielinizacyjnymi, dziedzicznymi chorobami metabolicznymi wraz z uszkodzeniem układu nerwowego, dzieci z padaczką i nowotworami;
– wsparcie i opieka medyczna nad dziećmi z objawami wynikającymi z uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, z chorób zapalnych układu nerwowego, ostrego zaburzenia krążenia mózgowego;
– konsultacje dzieci, miewających bóle głowy, omdlenia, zaburzenia snu (w tym również problemy z nietrzymaniem moczu w nocy), zaburzenia zachowania oraz napady padaczkowe.

Wykształcenie:
2006 rok – ukończenie studiów na Krymskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym im. S. I. Georgijowskiego, drugi wydział medyczny, specjalność „działalność lecznicza”.
Lata 2006 – 2008 – staż szpitalny ze stałym przebywaniem w szpitalu, specjalność „neurologia”, Katedra Studiów Podyplomowych Krymskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego.
2009 rok – uzyskanie specjalizacji w zawodzie „neurologia dziecięca” w ramach studiów podyplomowych w Akademii w Charkowie.
Od roku 2011 – zaoczne studia doktoranckie na Uniwersytecie Państwowym „Instytut Pediatrii, Położnictwa i Ginekologii NANM Ukrainy”, temat pracy: „Rozwój układu nerwowego u dzieci, urodzonych z bardzo małą masą ciała (szpital, neuroobrazowanie, taktyka postępowania, prognozowanie)”.

Doświadczenie zawodowe:
Lata 2008 – 2009 – praca jako neurolog dziecięcy w Miejskiej Poradni Dziecięcej w m. Cherson.
Lata 2009 – 2014 – praca jako neurolog w Oddziale Neurologicznym, przeprowadzenie konsultacji dla rodziców dzieci w pierwszym roku życia oraz dzieci, mających napady padaczkowe, w Obwodowym Szpitalu Klinicznym dla Dzieci w m. Cherson.
Od roku 2014 – praca w „Medycznym centrum fizjoterapii i medycyny bólu „Innovo”, m. Lwów.

Doświadczenie międzynarodowe:
2013 rok – udział jako prelegent w ХІ Międzynarodowym Kongresie Medycyny Perinatalnej „The data of analysis maternal risk factors for extremely low birth weight infants”, „Hyperglycemia is a risk factor for early death and morbidity in extremely low birth weight infants”, w Moskwie, Federacja Rosyjska.